domena co to

  • MySQL / MariaDB Przydatne komendy

    • Select * from nazwatabeli; - wyswietla zawartość tabeli
    • Select count(*) from nazwatabeli where status = 'Aktywne';
    • Truncate table nazwatabeli; - czyści całą tabele i przywraca indexy kluczy na 0