Historia zatrudnienia

  • Aprint (Praktyka)

  • PC Service (2009 - 2011)

  • Starostwo Powiatowe w Bieruniu (2011 - 2017)

  • ERG Bieruń Folie (2013 - 2014)

  • Własna działalność (2017 - Obecnie)

  • Urząd Miejski w Bieruniu (2017 - Obecnie)