MySQL / MariaDB Przydatne komendy

  • Select * from nazwatabeli; - wyswietla zawartość tabeli
  • Select count(*) from nazwatabeli where status = 'Aktywne';
  • Truncate table nazwatabeli; - czyści całą tabele i przywraca indexy kluczy na 0