Historia zatrudnienia

  • Aprint (Praktyka)
  • PC Service (2009 - 2011)
  • Starostwo Powiatowe w Bieruniu (2011 - 2017)
  • ERG Bieruń Folie (2013 - 2014)
  • Własna działalność (2017 - Obecnie)
  • Urząd Miejski w Bieruniu (2017 - Obecnie)